CAW Boom Mechelen Lier

U bent hier

Een veilig onderkomen

Als je daar nood aan hebt, kan je ook in een opvangcentrum terecht. Er zijn verschillende vormen van opvang in onze regio. We kijken samen met jou waar je terecht kan.

Heb je nood aan een vorm van opvang?

Neem dan contact op met het onthaal.

Crisisinterventiecentrum (CIC)

Het CIC biedt een tijdelijk onderkomen wanneer je door omstandigheden niet langer thuis kan wonen of wanneer je door een noodsituatie geen onderdak meer hebt.
Het Crisisinterventiecentrum (CIC) bevindt zich in Mechelen. Contacteer het onthaal of kijk hier voor meer informatie.

Vluchthuis

Het vluchthuis biedt een geheim adres aan vrouwen of mannen (en hun kinderen) die niet langer thuis kunnen of willen verblijven, wegens bedreiging, een gevoel van onveiligheid of angst, misbruik of geweld.
We hebben twee vluchthuizen: Het Emma Huis en Het Sam Huis. Meer informatie vind je hier.

Thuislozenzorg 

Een mannenopvangcentrum biedt een tijdelijk onderkomen aan mannen (en hun kinderen) wanneer ze door omstandigheden niet langer thuis kunnen wonen of wanneer ze door een noodsituatie geen onderdak meer hebben.
In Mechelen vangt Thuislozenzorg mannen op. Meer informatie vind je hier.

Er is helaas niet altijd plaats in de opvangcentra. Wanneer je contact opneemt, kunnen we jou ook informeren over andere organisaties met opvangbedden of andere alternatieven.