CAW Boom Mechelen Lier

U bent hier

Thuislozenzorg

Thuislozenzorg biedt een tijdelijke opvang met individuele begeleiding voor thuisloze mannen.

Voor wie?

Mannen, tussen 25 en 65 jaar, die tijdelijk opvang met begeleiding nodig hebben.

 • Je bent dak- of thuisloos.
 • Je ondervindt moeilijkheden in je dagelijks leven omdat je bijvoorbeeld uit de psychiatrie of de gevangenis komt.

Wat doen we?

Als er plaats is, kan je na een opnamegesprek in het opvanghuis komen.

 • Je kan hier tijdelijk verblijven.
 • Je hebt een individuele kamer, met sanitair
 • In huis is er wasgelegenheid, sanitair en maaltijden.
 • Je leeft in dit huis in groep, waardoor je ook de kans hebt om van elkaar te leren. Ontmoeting en ontspanning gebeuren op een informele manier.

In de individuele integrale begeleiding werken we met jou zowel aan praktische problemen als aan niet-materiële problemen: administratie, huisvesting, financiën, tewerkstelling, gezondheid en opbouwen van een netwerk kan aan bod komen.

 • Je krijgt hulp bij dagelijkse activiteiten.
 • We helpen je met werk zoeken, een zinvolle dagbesteding of een opleiding.
 • We helpen je ook een woning zoeken of doorstromen naar andere woonvormen of ambulante hulp.
 • We oefenen vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen.
 • We vertellen je waar je recht op hebt bij diensten en we helpen je om hierin stappen te zetten.
 • We bemiddelen bij diensten als dat nodig is.
 • We helpen je in je contacten met anderen: zowel in het huis als daarbuiten.
 • We bespreken met jou haalbare toekomstplannen.

Na een verblijf houden we contact met jou om zo ook zorg na het verblijf te bieden.

Hoe werken we?

 • Je betaalt een dagprijs voor het verblijf. De hulpverlening is gratis. Indien je onvoldoende middelen hebt, betaalt het OCMW de dagprijs.
 • Alle hulp is vrijwillig, dat wil zeggen dat jij zelf bepaalt of je de hulpverlening wil.
 • We werken stap voor stap en jij bepaalt het tempo.
 • Samen bepalen we wat jij belangrijk vindt dat er verandert.
 • We helpen je om de stap te zetten naar algemene diensten, zoals OCMW, VDAB, huisarts, thuiszorgdiensten, mutualiteit, … Jij hebt immers recht op ondersteuning door deze diensten.

Twee studio's

We bieden ook begeleiding aan thuisloze mannen in twee studio’s met het oog op zelfstandig wonen. Zij hebben eerst een traject in het opvanghuis doorlopen en kunnen daarna in onze studio’s terecht voor verdere ondersteuning.

Contact

Wil je meer info over de opvang van thuisloze mannen in het CAW?
015 695 695
thuislozenzorg@cawboommechelenlier.be

Thuislozenzorg bevindt zich in de G. de Stassartstraat 2 in Mechelen.