CAW Boom Mechelen Lier

U bent hier

Gerechtelijk opgelegde hulp

CAW Boom Mechelen Lier begeleidt ook mensen die door het gerecht hulp opgelegd krijgen. Dat kan gaan over een leermaatregel die de rechter oplegt aan iemand die een misdrijf pleegde. Het kan ook gaan om een beslissing van een rechter die het contact wil herstellen tussen ouder en kind in de Bezoekruimte.

De Bezoekruimte

De Bezoekruimte is een ruimte waar je na een (echt)scheiding als ouder met je kind nieuwe kansen krijgt om contact te hebben met elkaar. Je kan er stap voor stap een betrouwbare relatie opbouwen. We ondersteunen je tijdens de overdracht van het kind en tijdens het bezoek zelf. In de Bezoekruimte zelf ondersteunen we je zodat iedereen tot rust kan komen en conflicten afnemen.

De hulpverlening in de bezoekruimte bestaat uit bezoeken, gezamenlijke oudergesprekken en groepsbijeenkomsten voor de kinderen.
Bezoeken gaan steeds op zaterdag door en de groepssessies worden op woensdagnamiddag georganiseerd.

De tussenkomst van de bezoekruimte is tijdelijk. Het is de bedoeling dat ouders en kinderen na een tijd tot een zelfstandige omgangsregeling komen.

De Bezoekruimte is niet alleen toegankelijk via een gerechtelijke beslissing. Je kan bijvoorbeeld ook beroep doen op de bezoekruimte na een regeling die via (vrijwillige) bemiddeling tot stand komt.

Contact

Je vindt de Bezoekruimte van CAW Boom Mechelen Lier in de Maurits Sabbestraat 119 in Mechelen. Je kan ons bereiken op 015 695 695 of via bezoekruimte@cawboommechelenlier.be
Aanmeldingen kunnen elke dag tijdens de kantooruren.
De medewerkers van de Bezoekruimte zijn bereikbaar op maandagvoormiddag tussen 10u en 12u.

Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen

De CAW’s zetten zich al sinds 1995 in voor alternatieve maatregelen, met een welzijnsgerichte aanpak. Het gaat om gerechtelijk opgelegde hulp in de vorm van begeleiding of vorming voor mensen die een misdrijf gepleegd hebben. De probleemoplossende en herstelgerichte aanpak staat steeds centraal.

Er bestaan meerdere projecten met diverse invullingen. Er wordt steeds een actieve inspanning verwacht van de plegers. En de wil om (opnieuw) als verantwoorde burger een plaats in te nemen in onze samenleving.

Dader In-zicht

Deze vorming legt de focus vooral op de problemen die aan de basis liggen van de gepleegde feiten. Het doel is de dader inzicht te bieden in zichzelf en van daaruit constructieve stappen te ondernemen om moeilijkheden aan te pakken. Het gaat hier om wekelijkse individuele sessies van 1u.
Verwijzingen kunnen via de wet op het uitstel, de opschorting en de probatie en de wet op bemiddeling in strafzaken.

Contact
Voor meer info neem contact op met 
Johan Van Dyck 
of bel 0495/41.79.41

Slachtoffer in Beeld

legt de focus vooral op het perspectief van het slachtoffer. Het doel is de dader inzicht te bieden in de gevolgen van zijn daden, in het bijzonder voor de slachtoffer. De vorming bestaat deels uit groepssessies, en deels uit individuele gesprekken.
Verwijzingen kunnen via de wet op de bemiddeling in strafzaken en de wet op probatie.

Contact
Voor meer info lees onze brochure of neem contact op met Heidi Luypaert
 op 0498/54.14.63.

Leerprojecten voor daders van seksueel geweld

Dit is een project specifiek voor daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure. Er wordt steeds individueel en op maat gewerkt.

Contact
Voor meer info neem contact op met Ellen Vandenplas op 
0497/83 61 87
.
Aanmelden kan via het centraal aanmeldingspunt: 0479/22 97 64.

Naast de opgelegde hulp aan seksueel delinquenten, biedt het CAW ook hulp op vrijwillige basis in deze context. Zowel volwassenen als minderjarigen vanaf twaalf jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen of dreigen te stellen kunnen in het CAW terecht. Neem hiervoor contact op met het onthaal.

Wanneer verwijzen?

De leerprojecten zijn uitsluitend via verwijzing toegankelijk. Justitie kan verwijzen via de wet op bemiddeling in strafzaken en de wet op de opschorting, uitstel, en probatie.

Waarom verwijzen?

Straffen moet in de eerste plaats een herstel zijn, in plaats van vergelding. Wij benaderen deze vorm van hulpverlening dan ook steeds vanuit een welzijnsperspectief. Het grote verschil met andere maatregelen is dat plegers niet alleen vanuit strafperspectief benaderd worden, maar dat de sociale begeleiding een erg grote rol speelt. We hebben oog voor de omgeving van de persoon. We stellen oorzaken en gevolgen van de strafbare feiten steeds mee in het daglicht. We richten ons op herstel en het voorkomen van herval. Kortom, we willen ervoor zorgen dat zowel slachtoffers als daders terug een positieve plaats in de samenleving kunnen krijgen.